top of page
<Back

Zrównoważona Środowiskowo Działalność Gospodarcza

Akt Delegowany do art. 8 Taksonomii dotyczący sprecyzowania treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej

Zrównoważona Środowiskowo Działalność Gospodarcza

Pełna nazwa: Akt Delegowany do art. 8 Taksonomii tj. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z 6 lipca 2021 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowani treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawnione przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19 a lub 29 a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji

Link do tekstu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2178

bottom of page