top of page

Porozumienie Paryskie

Porozumienie Paryskie do Ramowej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmiany Klimatu przyjęte w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 roku

Porozumienie Paryskie

Porozumienie Paryskie jest wiążącym traktatem międzynadowym dotyczącym zmian klimatycznych. Zostało przyjęte przez 196 stron podczas Szczytu Klimatycznego COP 21 w Paryżu, w dniu 12 grudnia 2015 oraz weszło w życie w dniu 4 listopada 2016 r.

Na podstawie Porozumienia Paryskiego jego sygnatariusze uzgodnili, że jest kluczowym ograniczenie ocieplenia globalnego do maksymalnie 2°C (możliwie do 1,5°C) w 2050 w porównaniu do okresu przed - industrialnego. Traktat wzywa do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 tj. do osiągnięcia poziomu kiedy ilość CO2 emitowanego będzie mniejsza lub równa do ilości absorbowanej.

Porozumienie Paryskie jest podstawową umową która jest przywoływana przez Parlament Europejski i Komisję podczas prac nad przepisami prawnymi UE w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Traktat Paryski stał się sławny dzięki Donaldowi Trumpowi, który wypowiedział go w listopadzie 2020 r., przy czym Joe Biden uchylił to wypowiedzenie niezwłocznie, w pierwszych dniach swojej prezydentury.

Link do dokumentu źródłowego: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf  

Porozumienie Paryskie zostało ratyfikowane przez Polskę na podstawie ustawy z dnia 6 października 2016 r.

bottom of page