top of page

NFRD Wytyczne do sprawozdawczości niefinansowych oraz suplement dotyczy informacji o

Wytyczne Komisji dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych

NFRD Wytyczne do sprawozdawczości niefinansowych  oraz suplement dotyczy informacji o

Wytyczne Komisji dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinanansowych (metodyka sprawozdawczości niefinansowej)

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.215.01.0001.01.POL&toc=OJ%3AC%3A2017%3A215%3ATOC

Suplement - wytyczne dotyczące zgłaszania informacji związanych z klimatem

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.209.01.0001.01.POL&toc=OJ%3AC%3A2019%3A209%3ATOC

bottom of page